Norsas - forside / Rapporter

Rapporter

Årsrapporter knyttet til farlig avfall.

Årsrapportene for deklarasjonssystemet for farlig avfall og refusjonsordningen for spillolje kan lastes ned her. For spørsmål om rapportene kontakt Tom Bäcker, telefon 930 82 436.

Årsrapporter 2016

Årsrapporter 2015

Årsrapporter 2014

Årsrapporter 2013

Årsrapporter 2012

Årsrapporter 2011

Årsrapporter 2010

Årsrapporter 2009

Årsrapporter 2008

Årsrapporter 2007

Årsrapporter 2006

Årsrapporter 2005

Årsrapporter 2004

 

Landsoversikt over farlig avfall (2001-2015)

For årene 2001-2014 foreligger en oversikt over mengden farlig avfall fordelt på de forskjellige typene farlig avfall.

 

Kommunevise oversikter over farlig avfall (1997-2015)

For årene 1997-2014 foreligger oversikter over mengdene farlig avfall i hver kommune. Filene nedenfor inneholder en tabell der mengden av de forskjellige typene farlig avfall er plottet mot kommunenummer, for alle kommuner på fastlands-Norge.

 

Fylkesvise oversikter over farlig avfall (2001-2014)

For årene 2005-2014 foreligger oversikter over mengdene farlig avfall i hvert fylke fordelt på de forskjellige typene farlig avfall.

01 Østfold.xls 32,50 kB
02 Akershus.xls 33,50 kB
03 Oslo.xls 33,50 kB
04 Hedmark.xls 32,50 kB
05 Oppland.xls 32,50 kB
06 Buskerud.xls 33,00 kB
07 Vestfold.xls 33,00 kB
08 Telemark.xls 33,00 kB
11 Rogaland.xls 34,00 kB
12 Hordaland.xls 34,00 kB
18 Nordland.xls 33,50 kB
19 Troms.xls 33,00 kB
20 Finnmark.xls 33,50 kB