Norsas - forside / Radioaktivt avfall

Radioaktivt avfall

Nye avfallsstoffnummer for radioaktivt avfall i 2011

Det er foretatt noen endringer av avfallstoffnummer i 2011:
Nye, 5-sifrede nummer er innført for radioaktivt avfall. Førstesiffer er "3". Det siste sifferet angir om avfallet er deponeringspliktig eller ikke.

Mer informasjon finnes her:

 

 

Fra og med den 1.1.2011 skal radioaktivt avfall deklareres på lik linje med annet farlig avfall. Deklareringen skal skje på et felles deklarasjonsskjema for farlig og radioaktivt avfall. Nedenfor følger grunnleggende informasjon om deklarering av radioaktivt avfall. For ytterligere informasjon henviser vi til vår veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. Vi har også laget en liste over vanlig forekommende spørsmål i forbindelse med deklarering av radioaktivt avfall, i menyen på venstre side.

For ytterligere informasjon kontakt  Tom Bäcker på tlf 406 18 200.

Deklarering
Radioaktivt avfall skal deklareres elektronisk på avfallsdeklarering.no.  Skjemaet er basert på det samme deklarasjonsskjemaet som for farlig avfall, men det er gjort noen endringer for å tilpasse det til deklarering av radioaktivt avfall. Man må gjøre et valg om avfallet er radioaktivt og farlig eller om det bare er radioaktivt.

Utfylling av deklarasjonsskjemaet

COWI Miljø og avfall har laget en egen veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall, som kan lastes ned her. I veilederens kapittel 7 blir utfyllingen av skjemaet gjennomgått i detalj. Selv om veilederen ikke er spesifikt laget for radioaktivt avfall, vil informasjonen som er gitt i kapittel 7, i stor grad være gyldig også for radioaktivt avfall. For tre felt på skjemaet, er innholdet i veilederen ikke komplett. Dette gjelder Avfallsstoffnummer, EAL-kode og transportklassifisering.

Avfallsstoffnummer er det norske kodesettet for klassifisering av farlig og radioaktivt avfall. Kodene er basert på NS-9431, men med tillegg for radioaktive avfallstyper. 

  • Radioaktivt og farlig avfall har søsterkoder til farlig avfall, dvs at avfallstoffnummer som for farlig avfall starter med et 7-tall er byttet ut med et 3-tall. For eksempel vil radioaktivt avfall med avfallsstoffnummer 7095 ha kode 3095-x når det er farlig og radioaktivt. Ofte kan samme EAL-kode brukes som for avfall med nummer 7095.
  • Radioaktivt avfall (som ikke er farlig) har koder som starter med 38xx-x eller 39xx-x.

EAL-kode: EAL-koden er den europeiske standarden for klassifisering av avfall. Koder som har * foran koden, skal brukes for farlig avfall. 

  • For radioaktivt og farlig avfall brukes koder med *. 
  • For radioaktivt avfall brukes koder uten *.

Transportklassifisering: Deklarasjonsskjemaet kan brukes som transportdokument for de fleste klasser innen ADR, men ikke klasse 7 (radioaktivt). Hvis avfallet er farlig gods etter ADR må transporten ledsages av et eget transportdokument. Mer informasjon om dette finnes i ADR-boka. Sikkerhetsrådgiveren kan også gi informasjon om dette.

Gebyr for deklarering av farlig avfall

Deklarering avfarlig avfall er gebyrbelagt. Gebyret er på kr 15 pr tonn for alle typer farlig avfall, unntatt avfall i serien 38xxx og 39xxx. Gebyret blir fakturert av Miljødirektoratet. Gebyret kan og bør viderefaktureres til avfallsprodusenten, i tråd med prinsippet om at forurenseren betaler.