Norsas - forside / Kurs/konferanse / Kurs om miljøkartlegging - Oslo

Kurs om miljøkartlegging - Oslo

28. juni 2016

Byggteknisk forskrift, med ikrafttredelse fra 1.7.2010, stiller krav til at alle rive- og rehabiliteringsprosjekter over 100 kvm skal miljøkartlegges. Med bakgrunn i miljøkartleggingen skal det utarbeides en miljøsaneringsbeskrivelse av personell som er godkjent iht. de krav som stilles i plan- og bygningsloven med tilhørendes forskrifter.

COWI tilbyr nå kurs i Oslo, med kompetente og engasjerte foredragsholdere. Disse vil fortelle deg og din organisasjon hvordan dere kan komme i gang med miljøkartlegging av bygg og samtidig ivareta de krav som stilles til en miljøsaneringsbeskrivelse. Målgruppen er entreprenører, avfallsmottak, myndigheter og rådgivende ingeniører. Dagskurset er utarbeidet slik at det gjerne kan kombineres med kurset som holdes dagen før, Kurs om bygg- og anleggsavfall, for de som ønsker et todagerskurs.

Om kursholderne
Kurslederne har kartlaget flere hundre bygg/konstruksjoner, som skoler, sykehus, kontorer, boliger og verksteder. Rådgiverne har flere års erfaring med myndighetsutøvelse av byggavfall fra Oslo kommune, hvor de tidligere godkjente miljøsaneringsbeskrivelser og førte tilsyn med rive- og rehabiliteringsprosjekter. Videre har de utført prosjektering av riving, utredninger om miljøgifter i bygg og bistått myndigheter, entreprenører og byggherrer i oppgaver knyttet til byggavfall. Kursholderne benyttes ofte som kurs- og foredragsholdere med gode tilbakemeldinger.

Program:

Tid, pris og sted:
Tirsdag 28.6.2016; kr. 4 970

Om det også er ønskelig å delta på kurset ”Kurs om bygg- og anleggsavfall”, som avholdes dagen før, se eget program, betales en pakkepris på kr 8 200 for todagerskurs. Lunsj og enkelt kursmateriell er inkludert i kursprisene. Kursene avholdes i COWI-bygget, Grenseveien 88 på Helsfyr i Oslo.

Det er et begrenset antall plasser og påmelding er bindende.

 


Påmelding

eZHumanCAPTCHA