Norsas - forside / Kurs/konferanse / Kurs om byggavfall - Oslo

Kurs om byggavfall - Oslo

27. juni 2016

Byggteknisk forskrift, med ikrafttredelse fra 1.7.2010, stiller krav til avfallshåndtering ved nybygg, riving og rehabilitering. Blant annet skal 60 % av avfallet kildesorteres på byggeplass og avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse skal utarbeides.

COWI setter nå opp kurs i Oslo, med kompetente og engasjerte foredragsholdere, som ønsker å fortelle deg og din organisasjon hvordan kravene kan ivaretas og hvilke rolle de ulike aktørene har. Målgruppen er entreprenører, arkitekter, byggherrer, avfallsmottak, rådgivende ingeniører, fylkesmenn og byggesaksbehandlere i kommunene. Dagskurset er utarbeidet slik at det gjerne kan kombineres med kurset som avholdes dagen etter, Kurs om miljøkartlegging av bygg, for de som ønsker et todagerskurs.

Om kursholderne

Rådgiverne arbeider daglig med byggavfall og er blant landets fremste innenfor dette fagfeltet. De har flere års erfaring med myndighetsutøvelse av byggavfall fra Oslo kommune. Kurslederne har som rådgivere gjort en rekke større miljøkartlegginger og prosjekteringer av riving, utredninger om miljøgifter i bygg, bistått myndigheter, entreprenører og byggherrer, og benyttes ofte som kurs- og foredragsholdere med gode tilbakemeldinger.

Program:

Tid, pris og sted

Mandag 27.6.2016, kr 4 970

Om det også er ønskelig å delta på kurset ”Kurs om miljøkartlegging av bygg”, som avholdes dagen etter, se eget program, betales en pakkepris på kr 8 200 for todagerskurs. Lunsj og enkelt kursmateriell er inkludert i kursprisene. Kursene avholdes i COWI-bygget, Grenseveien 88 på Helsfyr i Oslo.

Det er begrenset antall plasser og påmelding er bindende.


Påmelding

eZHumanCAPTCHA