Norsas - forside / Farlig avfall / Farlig avfallsveileder

Veileder for innlevering og deklarering av farlig avfall

Farlig avfallsveilederen er tilpasset avfallsflyten, ved at kapittelinndelingen er basert på oppgavene til de forskjellige leddene i avfallets verdikjede. Som en del av denne tilpasningen er Norsas' veileder til nye avfallsaktører nå tatt inn. Denne var tidligere en separat publikasjon. Det er også lagt mer vekt på avfallsprodusentens plikter som avsender av farlig gods.

Den nye veilederen kan bestilles i trykt utgave ved å sende mail til firmapost@norsas.no og oppgi:

1: Hvor mange veiledere du ønsker.

Pris pr stk er 150,- (Redusert pris ved bestilling av flere enn 10 veiledere. Kontakt oss for nærmere opplysninger)

Alle priser er eks. mva, fritt levert.

2: Leveringsadresse. Ved bestilling over 5 ex må steds- eller gateadresse oppgis.

3: Fakturaadresse, pluss eventuelle faktureringsinstruksjoner.

Veileder kan også lastes ned i PDF-format her:

Liste over avfallstyper, sortert på avfallsstoffnummer:

 English:

The hazardous waste manual is only available online. It can be downloaded free of charge by using the link below: